Výstup O1: FEAL správa o súčasnom stave riešenej problematiky

 

Pracovný balík 1 ( WP1)

Výstup O2: Prípadové štúdie

 

Pracovný balík 2 (WP2)

Výstup O3: FEAL ako doplnkový zdroj otvoreného vzdelávania

Pracovný balík 2 (WP2)

Výstup O4: Školiaci systém

Pracovný balík 3 (WP3)

Správa o súčasnom stave riešenej problematiky medzi multifunkčnými/udržateľnými farmárskymi činnosťami a európskymi poľnohospodárskymi krajinami.

Pomocou prípadových štúdií projekt prezentuje najlepšie príklady multifunkčnej/udržateľnej poľnohospodárskej činnosti v európskych krajinách v rozličných krajinných typoch a socio-ekonomických situáciách.

Doplnkové otvorené vzdelávacie zdroje (OER) poskytnú elektronický atlas vzdelávacích modulov.

Školiaci systém sumarizujúci predchádzajúce výstupy v digitálnej forme, ktoré sú kompatibilné s repozitármi OER a e-vzdelávacou platformou. Je garantovaný úplne voľný prístup k širokej odbornej verejnosti a špeciálne pre primárnu cieľovú skupinu.